Horario: de luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:00.
Dereito civil, social, penal, administrativo...

Dereito civil, social, penal, administrativo...

Todo o asesoramento que necesite

Todo o asesoramento que necesite

En Asesoría As Cancelas queremos cubrir todas as necesidades que poida presentar. Para garantir sempre os mellores resultados, ofertamos servizo nos diferentes ámbitos tanto para aprticulares coma empresas.

  • 1º ORDE CIVIL: indemnizacións, alugueres, reclamacións contra compañías aseguradoras, herdanzas...
  • 2º ORDE SOCIAL: reclamacións previas administrativas, contratos, nóminas, sancións, incapacidades, pensións de xubilación, seguro obrigatorio vellez e invalidez...
  • 3º ORDE PENAL: alcoholemias, seguridade vial, roubos, furtos...
  • 4º ORDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: reclamacións contra o SERGAS por responsabilidade patrimonial da administración por neglixencias médicas, contra o concello por caídas na beirarrúa, contra a DXT por sancións...

Se quere saber máis sobre o noso método de traballo ou ampliar información sobre os nosos servizos, contacte connosco ou visítenos en Santiago de Compostela. ¡Esperámoslle!

Prevención de riscos laborais en Santiago de Compostela

Ademáis de asesorar en todos os ámbitos profesionais, na nosa asesoría en Santiago abarcamos tamén o ámbito de prevención de riscos laborais realizando:

Coordinación de actividades empresariais

Certificados de eficiencia enerxética

Impartimos formación especializada e realizamos auditorías de PRL e OSHAS

Aportamos técnicos de prevención e recursos preventivos xunto con informes periciais

Tamén ofrecemos o servizo de asesoría a particulares, pequenas empresas e asociacións, no que tramitamos as declaracións trimestrais (IVE, IRPF, M-130, M-303...) e anuais (IRPF, impuesto de sociedades, M-180, M-190...) altas de empresa, contratos de traballo, nóminas e seguros sociais, subvencións…

Coordinación e seguridade en fase de proxecto e execución

Realización de estudos de seguridade e saúde, análise do plan de seguridade e saúde, seguimento das obras. Abarcamos obras de todo tipo: reforma de locais comerciais, comunidades de veciños, vivendas unifamiliares, edificios de vivendas colectivas, obras de enxeñería industrial...

Confíe nos nosos profesionais

Se está buscando unha asesoría que conte con experiencia e lle atenda en calquera xestión que precise, confíe en Asesoría As Cancelas. Cun trato personalizado, cercano e profesional atenderemos o seu caso para atopar a solución que mellor se adapte as súas necesidades. Contacte con nós ou visítenos na nosa asesoría en Santiago.