Profesionalidade e eficacia

Asesoría As Cancelas é un despacho rexentado por María Consuelo García Sánchez, colexiada número 1991 no Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, licenciada en Dereito e Ciencias Políticas e da Administración, máster universitario e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais nas especialidades de Hixiene, Seguridade, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.

No noso despacho ofrecemos aos nosos clientes, tanto empresas como particulares, un asesoramento xurídico, contable e fiscal, defendendo sempre os seus dereitos e intereses.

En Asesoría As Cancelas asesorarámolo con profesionalidade e eficacia, veña a consultarnos.

O noso horario:

 • De luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:00

Dereito civil, social, penal, administrativo...

 • 1º ORDE CIVIL: indemnizacións, alugueres, reclamacións contra compañías aseguradoras, herdanzas...
 • 2º ORDE SOCIAL: reclamacións previas administrativas, contratos, nóminas, sancións, incapacidades, pensións de xubilación, seguro obrigatorio vellez e invalidez...
 • 3º ORDE PENAL: alcoholemias, seguridade vial, roubos, furtos...
 • 4º ORDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: reclamacións contra o SERGAS por responsabilidade patrimonial da administración por neglixencias médicas, contra o concello por caídas na beirarrúa, contra a DXT por sancións...

Abarcamos tamén o ámbito de prevención de riscos laborais realizando:

 • COORDINACIÓN DE SEGURIDADE EN FASE DE PROXECTO E EXECUCIÓN
  Realización de estudos de seguridade e saúde, análise do plan de seguridade e saúde, seguimento das obras.
  Abarcamos obras de todo tipo: reforma de locais comerciais, comunidades de veciños, vivendas unifamiliares, edificios de vivendas colectivas, obras de enxeñería industrial...
 • COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
 • IMPARTIMOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA E REALIZAMOS AUDITORÍAS DE PRL E OSHAS
 • APORTAMOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN E RECURSOS PREVENTIVOS XUNTO CON INFORMES PERICIAIS
 • CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA

Ademais, ofrecemos o servizo de asesoría a particulares, pequenas empresas e asociacións, no que tramitamos as declaracións trimestrais (IVE, IRPF, M-130, M-303...) e anuais (IRPF, impuesto de sociedades, M-180, M-190...) altas de empresa, contratos de traballo, nóminas e seguros sociais, subvencións…

Contacte con Asesoría As Cancelas

A súa asesoría en Santiago

El titular de la página informa que los datos de este formulario serán tratados para ofrecerle la información solicitada, siendo la base legal del tratamiento el consentimiento otorgado por el usuario. No se cederán datos a terceros. Puede ejercer los derechos como se explica en la Política de Privacidad.