Profesionalidade e eficacia

Asesoría As Cancelas é un despacho rexentado por María Consuelo García Sánchez, colexiada número 1991 no Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, licenciada en Dereito e Ciencias Políticas e da Administración, máster universitario e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais nas especialidades de Hixiene, Seguridade, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.

No noso despacho ofrecemos aos nosos clientes, tanto empresas como particulares, un asesoramento xurídico, contable e fiscal, defendendo sempre os seus dereitos e intereses.

En Asesoría As Cancelas asesorarámolo con profesionalidade e eficacia, veña a consultarnos.

O noso horario:

 • De luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:00

Dereito civil, social, penal, administrativo...

 • 1º ORDE CIVIL: indemnizacións, alugueres, reclamacións contra compañías aseguradoras, herdanzas...
 • 2º ORDE SOCIAL: reclamacións previas administrativas, contratos, nóminas, sancións, incapacidades, pensións de xubilación, seguro obrigatorio vellez e invalidez...
 • 3º ORDE PENAL: alcoholemias, seguridade vial, roubos, furtos...
 • 4º ORDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: reclamacións contra o SERGAS por responsabilidade patrimonial da administración por neglixencias médicas, contra o concello por caídas na beirarrúa, contra a DXT por sancións...

Abarcamos tamén o ámbito de prevención de riscos laborais realizando:

 • COORDINACIÓN DE SEGURIDADE EN FASE DE PROXECTO E EXECUCIÓN
  Realización de estudos de seguridade e saúde, análise do plan de seguridade e saúde, seguimento das obras.
  Abarcamos obras de todo tipo: reforma de locais comerciais, comunidades de veciños, vivendas unifamiliares, edificios de vivendas colectivas, obras de enxeñería industrial...
 • COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS
 • IMPARTIMOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA E REALIZAMOS AUDITORÍAS DE PRL E OSHAS
 • APORTAMOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN E RECURSOS PREVENTIVOS XUNTO CON INFORMES PERICIAIS
 • CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA

Ademais, ofrecemos o servizo de asesoría a particulares, pequenas empresas e asociacións, no que tramitamos as declaracións trimestrais (IVE, IRPF, M-130, M-303...) e anuais (IRPF, impuesto de sociedades, M-180, M-190...) altas de empresa, contratos de traballo, nóminas e seguros sociais, subvencións…

Contacte con Asesoría As Cancelas

A súa asesoría en Santiago

He leído y acepto la política de privacidad