Asesoría As Cancelas

Nosotros

Asesoría As Cancelas - ABOGADOS Santiago de Compostela


¿Qué hacemos?

Asesoría As Cancelas é un despacho rexentado por María Consuelo García Sánchez, colexiada número 1991 no Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela.


Servicios

 • asesoria santiago
 • abogados santiago
 • asesoria as cancelas
 • maria consuelo garcia sanchez

Más

 • abogados de peritaciones
 • abogados especialistas en contratos de arras
 • abogados especialistas en interdictos
 • abogados especialistas en sanciones administrativas
 • abogados especialitas en ley de propiedad horizontal
 • abogados matrimonialistas
 • abogados mercantilistas
 • abogados para juicios de faltas
 • abogados para juicios rapidos
 • abogados penalistas
 • asesoramiento juridico a matrimonios con separacion de mutuo acuerdo
 • asesoramiento juridico a matrimonios en regimen de gananciales
 • asesoramiento juridico a matrimonios en regimen de separacion de bienes
 • asesoramiento juridico a sociedades civiles
 • asesoramiento jurídico en la compra de casas
 • asesoramiento jurídico en la compra de inmuebles
 • asesoramiento juridico en la compra de locales
 • asesoramiento juridico en la compra de pisos
 • asesoramiento juridico en los procesos de retroventa
 • asesoramiento juridico en procedimientos de menores
 • asesoramiento juridico en procesos de sucesion familiar
 • asesoramiento juridico en regimen economico matrimonial
 • asesoramiento juridico en separaciones matrimoniales
 • asesoramiento juridico en testamentos
 • asesoramiento juridico en testamentos abiertos
 • asesoramiento juridico en testamentos cerrados

Asesoría As Cancelas

ABOGADOS Santiago De Compostela

info

Asesoría As Cancelas é un despacho rexentado por María Consuelo García Sánchez, colexiada número 1991 no Ilustre Colexio de Avogados de Santiago de Compostela, licenciada en Dereito e Ciencias Políticas e da Administración, máster universitario e Técnico Superior en Prevención de Riscos Laborais nas especialidades de Hixiene, Seguridade, Ergonomía e Psicosocioloxía Aplicada.

No noso despacho ofrecemos ós nosos clientes, tanto empresas como particulares, un asesoramento xurídico, contable e fiscal, defendendo sempre os seus dereitos e intereses.

1º ORDE CIVIL: indemnizacións, alugueres, reclamacións contra compañías aseguradoras, herdanzas...

2º ORDE SOCIAL: reclamacións previas administrativas, contratos, nóminas, sancións, incapacidades, pensións de xubilación, seguro obrigatorio vellez e invalidez...

3º ORDE PENAL: alcoholemias, delitos de tráfico, roubos, furtos...etc

4º ORDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA: reclamacións contra o SERGAS por responsabilidade patrimonial da administración por neglixencias médicas...

Abarcamos tamén o ámbito de prevención de riscos laborais realizando:

COORDINACIÓN DE SEGURIDADE EN FASE DE PROXECTO E EXECUCIÓN
Realización de estudos de seguridade e saúde, análise do plan de seguridade e saúde, seguimento das obras.
Abarcamos obras de todo tipo: reforma de locais comerciais, comunidades de veciños, vivendas unifamiliares, edificios de vivendas colectivas, obras de enxeñería industrial...

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIAIS

IMPARTIMOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA E REALIZAMOS AUDITORÍAS DE PRL E OSHAS

APORTAMOS TÉCNICOS DE PREVENCIÓN E RECURSOS PREVENTIVOS XUNTO CON INFORMES PERICIAIS

CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERXÉTICA

Ademáis, ofrecemos o servizo de asesoría a particulares, pequenas empresas e asociacións, no que tramitamos as declaracións trimestrais (IVE, IRPF, M-130, M-303..) e anuais (IRPF, impuesto de sociedades, M-180, M-190,...) altas de empresa, contratos de traballo, nóminas e seguros sociais, subvencións...

En Asesoría As Cancelas asesoraremolo con profesionalidade e eficacia, veña a consultarnos.

otros

 • Horario: de luns a venres de 10:00 a 13:00 e de 17:00 a 20:00.
 • Aparcamento gratuito.
Asesoría As Cancelas

Codigo Qr

Asesoría As Cancelas

qr

¿Que es un código QR y
para que sirve?

Es un sistema que permite almacenar información en una especie de código de barras de última generación.
Con la ayuda de un móvil podemos recuperar esta información tan solo con apuntar la cámara hacia el código QR. ¿Suena bien no? :D

más información >>

Contacto

Cancelas, 86 1º B - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Principal/Fax: 981585989981585989

ascancelas@gmail.com
versión clásica versión móvil

ABOGADOS Santiago de Compostela - Asesoría As Cancelas

Aviso Legal | Powered by Páxinas Galegas